Na početku sjednice je utvrđeno da je prisutno 28 članova i/ili zamjena te da sastanak može započeti, jer postoji kvorum – 28 prisutnih od 36 članova, uz ispriku tvrtke Ilsad d.o.o. koji su na putu, i član i zamjena.

Sastanak je vodio i otvorio direktor Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije dr.sc. Šegrt pozdravivši sve prisutne i pročitavši dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Odluka Županijskog partnerskog vijeća Karlovačke županije o imenovanju novih članova Vijeća za tržište rada Karlovačke županije
  3. Imenovanje predsjednika i dvaju zamjenika VTR-a
  4. Imenovanje tajnice VTR-a
  5. Prezentacija projekta ESF-projekta „P.s. – pokreni se“
  6. Plan rada VTR-a za 2018. godinu
  7. Razno – Odluka Župana o produljenju Strategije za razvoj ljudskih potencijala 2014.-2016.

Dnevni red je usvojen jednoglasno bez rasprave.

Otvorena je 2. točka o Odluka Županijskog partnerskog vijeća Karlovačke županije o imenovanju novih članova Vijeća za tržište rada Karlovačke županije koju je obrazložio dr. sc. Šegrt: kako je Županijsko partnersko vijeće prihvatilo prijedlog novih članova VTR-a koje je koordinirala Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u suradnji sa partnerima u projektu „P.s.-pokreni se“ te da su svi novi članovi dali privolu ispunivši i poslavši pristupnice koordinatorici projekta mr.sc. Marijani Tomičić, pomoćnici direktora.

Treću točku je također obrazložio dr.sc. Šegrt te pozvao članove VTR-a da daju prijedloge za predsjednika i dva zamjenika VTR-a. Prva se javila Ivana Mehle članica VTR-a te predložila za predsjednicu dr.sc. Vesnu Hajsan Dolinar također članicu VTR-a i zamjenicu župana. Javio se i Damir Furdek član VTR-a te podržao prijedlog Ivane Mehle i dodao još jednu kandidatkinju za zamjenicu i to Andreju Navijalić članicu VTR-a i zamjenicu Gradonačelnika Grada Karlovca. Pošto nije više bilo prijedloga ovaj prijedlog je stavljen na glasovanje i jednoglasno 28 glasova ZA – za predsjednicu VTR-a je izabrana dr.sc. Hajsan Dolinar, a za zamjenice Mehle i Navijalić. Dr. sc. Šegrt im je čestitao i prepustio daljnje vođenje sjednice dr. sc. Hajsan - Dolinar.

Četvrtu točku je obrazložila nova predsjednica dr. sc. Hajsan – Dolinar: prema odluci Direktora dr.sc. Šegrta za koordinatoricu projekta i tajnicu VTR-a je već samim početkom projekta 14. 5. 2018. godine imenovana mr. sc. Marijana Tomičić, pomoćnica direktora. Zatražila je VTR da podrži ovu odluku i dala točku na raspravu. Pošto rasprave nije bilo, VTR je glasao o ovoj točki i to jednoglasno 28 glasova ZA.

Peta točka je bila prezentacija projekta u ESF pod nazivom „P.s. – pokreni se“. Predsjednica dr. sc. Hajsan - Dolinar je zamolila koordinatoricu projekta i tajnicu VTR-a mr. sc. Marijanu Tomičić da upozna sve prisutne sa projektom. Mr. sc. Tomičić je naglasila da je projekt potpisan 14. svibnja ove godine u Zagrebu, financiran iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „P.s. – pokreni se!“. Opći cilj projekta je učinkovita provedba strategije razvoja ljudskih potencijala uz održivo funkcioniranje lokalnog partnerstva za zapošljavanje odnosno Vijeća za tržište rada. Specifični ciljevi su inovativni pristup u unaprjeđenju promocije deficitarnih zanimanja i promicanju kulture poduzetništva i kreiranje uvjeta za učinkovitu provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala i jačanje funkcije VTR-a. Nositelj je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije i partneri: HZZ PU Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija, ŽG KORAK, Carpe Diem, Obrtnička komora Karlovačke županije, HGK – županijska komora Karlovac. Trajanje projekta je 27 mjeseci od 14. 5. 2018. do 14. 8. 2020. godine. Vrijednost projekta je 1.732.604,28 kuna. Iznos EU potpore je 1.732.604,28 kuna. Radni paketi obuhvaćaju: upravljanje projektom i administraciju, promidžbu i vidljivost, izradu strategije razvoja ljudskih potencijala i projektnog portfolia – baze projekata, promociju deficitarnih zanimanja u osnovnim školama, promociju poduzetništva učenicima i nezaposlenim osobama i umrežavanje lokalnog partnerstva i jačanje kapaciteta i uloge VTR-a u društvu.

Najvažnija aktivnost u projektu do kraja ove godine je izrada strategije razvoja ljudskih potencijala- SRLJP i projektnog portfoliA-stoga će, najesen već, članovi VTR-a sudjelovati na 5 radionica na temu izrade SRLJP sa vanjskim ekspertima, a izradit će se i brošure SRLJP-a. Velik dio projekta odradit će se i aktivnosti umrežavanja lokalnog partnerstva i jačanja kapaciteta i uloge VTR-a u društvu, biti će 2 posjete nacionalnim lokalnim partnerstvima, 1 posjet Sloveniji, 1 posjet LPZ-u u Poljskoj, 2 okrugla stola (uloga VTR-a u društvu; članovi VTR-a), 3-dnevna radionica za članove VTR-a na temu organizacijskog razvoja. Aktivno će se raditi krou cijelo vrijeme provedbe projekta na promociji deficitarnih zanimanja u osnovnim školama i to info-grupa predavača i 56 posjeta OŠ KŽ kroz dvije godine, informirati će se 1.000 učenika, a 250 učenika će biti u posjetu poslodavcima, individualno profesionalno usmjeravat će se 400 učenika, osmisliti će se promo-kampanje u suradnji sa vanjskim ekspertom, izraditi će se web stranica projekta, organizirati će se 4 okrugla stola na temu deficitarnih zanimanja, uraditi 6 promotivnih spotova za deficitarna zanimanja i 16 radijskih emisija na 4 radio postaje te konferencija za medije u HOK-u. Paralelno će se odraditi i Promocija poduzetništva učenicima i nezaposlenim osobama: ukupno 120 učenika i 150 nezaposlenih osoba u periodu trajanja projekta uključeno u radionice o poduzetništvu koje provode predstavnici institucija partnera i obrazovnih ustanova, konferencija za medije u HGK, izrada infografika u svrhu promicanja poduzetništva te će se dodijeliti 17 deminimis potpora za samozapošljavanje: Grad Karlovac(5 x 20.000 kn), Grad Ogulin (4 x 10.000 kn), Grad Duga Resa (4 x 10.000 kn), Grad Slunj (4 x 10.000 kn) - ukupno 220.000 kn.

Po ovoj točci također nije bilo rasprave.

Šestu točku je obrazložila Predsjednica dr.sc. Hajsan Dolinar a nadopunila obrazloženjem i tajnica VTR-a mr.sc. Tomičić: u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća tržišta rada Karlovačke županije predložen je slijedeći PLAN RADA VIJEĆA ZA TRŽIŠTE RADA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU: praćenje provedbe ESF-projekta pod nazivom „P.s. – pokreni se“ nositelja Razvojne agencije Karlovačke županije sa partnerima, sudjelovanje u izradi nove Strategije za razvoj ljudskih potencijala u projektu „P.s. – pokreni se“ u suradnji sa vanjskim ekspertom kroz rad u radionicama,-detektiranje ključnih podataka i problema vezano uz tržište rada i zapošljavanje na području Karlovačke županije, uključivanje članova VTR-a u aktivnosti projekta „P.s.-pokreni se“ koje mogu pridonijeti povećanju novih projekata i partnerstava: umrežavanje sa ostalim VTR-ovima, sudjelovanje u promociji deficitarnih zanimanja i samozapošljavanja, sudjelovanje u treninzima, okruglim stolovima i radionicama na temu razvoja ljudskih potencijala, održavanje najmanje dvije sjednice VTR-a u 2018. godini uz redovno izvještavanje o napretku projekta „P.s. – pokreni se“ i ostalih novosti vezano uz Europski socijalni fond i programe EU koji mogu pomoći realizaciji ciljeva, prioriteta i mjera nove Strategije za razvoj ljudskih potencijala KŽ kroz pripremu baze projekata koji će pridonijeti razvoju ljudskih potencijala u Karlovačkoj županiji pripremom i prijavom prijedloga na natječaje. Članovi, njih 28, je jednoglasno prihvatilo ovakav plan rada VTR-a za 2018. godinu.

Sedmu točku je obrazložila Predsjednica dr.sc. Hajsan Dolinar kako je Odlukom Župana produljena do kraja ove godine Strategija razvoja ljudskih potencijala 2014.-2016. dok se projektom „P.s.-pokreni se“ i u suradnji sa konzultantskom tvrtkom ne izradi i usvoji do kraja ove godine nova Strategija.

Predstavnica Pučkog otvorenog učilišta - POUKA-e, Ivana Latković, predstavila je ESF-projekt koji je trenutno u provedbi pod nazivom „Učenjem do zaposlenja“ u kojem je i Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije partner, zajedno sa HZZ -PU Karlovac, ukupne vrijednosti i iznosa EU-sufinanciranja 1.371.010,00 HRK, trajanja 30 mjeseci od 25. 1. 2018. do 24. 7. 2020. godine. Cilj projekta je: omogućavanje stjecanja prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada za ciljnu skupinu od 110 odraslih osoba s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1 prema HKO-u (Hrvatski kvalifikacijski okvir), u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1 - 4.2 prema HKO-u. Ciljne skupine su: odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacije uključujući i razinu 4.1. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, odrasle osobe u dobi između 15 – 34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacije koja odgovara razini 1 -4.2 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Za ciljne skupine organizirat će se 7 programa obrazovanja odraslih: osposobljavanje za poslove pčelara, jednostavne poslove u zanimanju konobar i kuhar, njegovatelje/ice starijih i nemoćnih osoba, zanimanja zidar, tesar i pekar (srednja škola). Članovi ciljnih skupina će po završetku projekta steći prvu kvalifikaciju ili višu razinu kvalifikacije čime su povećali svoju zapošljivost na tržištu rada.

Ciljne skupine koje će biti odabrane putem oglasa i javnih poziva u medijima, diseminacijom letaka i anketiranjem u područnom uredu HZZ-a Karlovac će na kraju projekta steći nove kompetencije i povećati svoju zapošljivost te imati mogućnost korištenja interaktivne web stranice POUKA-e savjetodavnog karaktera na kojoj će ciljna skupina po okončanju projekta i dalje moći obavljati konzultacije i tražiti pomoć, savjet i upute o mogućnostima educiranja i zapošljavanja. Ivana Latković se na kraju izlaganja zahvalila svima na dosadašnjoj i budućoj suradnji.

Predsjednica dr.sc. Hajsan Dolinar je otvorila raspravu, pošto nije bilo rasprave niti daljnjih upita, ipak je dala riječ još Ivani Mehle koja je dodatno obrazložila ulogu VTR-a u budućim aktivnostima u projektu ali i inače kako je VTR funkcionirao u prošlim projektima i što je smisao svih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u RH i EU. Nakon ovog izlaganja Predsjednica VTR-a je zaključila raspravu i 12. sjednicu VTR-a.

U skladu s novom europskom regulativom, stranica projekta P.s. – pokreni se je nadogradila politiku privatnosti i korištenja kolačića. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo vam omogućili korištenje naše online usluge, što bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost naše web stranice, prikaz promotivnih materijala našeg projekta i ostale funkcionalnosti koje inače ne bismo mogli pružati. Osobni podatci prikupljati će se putem kontakt forme te putem fotografija sa sastanaka i radionica. Daljnjim korištenjem naše web stranice, suglasni ste s korištenjem kolačića.